Rick (12 maanden)

Rick is geboren op 18 september 2016 en is sinds 31 oktober 2016 bij Noah's Ark.

Maart 2017 - Op 31 oktober werden we gebeld door de politie om te helpen in een schrijnend geval.
Een vrouw die duidelijk een psychisch probleem heeft leefde met haar baby in het moeras; haar ‘huis’ was door een hevige regen in het water komen te staan, waardoor de baby in het water lag en alles doorweekt was.
Mensen die haar zo een lange tijd hadden zien leven grepen toen in en belden de politie.
Uit een gesprek met de moeder kwam dat dit haar 8ste kindje was, maar er was geen ander kind. Sommigen waren overleden zei ze, en anderen had ze omgebracht.
Dit kind was op dit moment voor haar belangrijk, zo zelfs dat ze hem met koning aansprak.
De baby, ongeveer anderhalve maand oud, had duidelijk een goed thuis nodig zodat de moeder kon worden opgenomen.
Rick, zo noemden wij hem, is nu bij ons en de kans dat hij ooit terug kan naar zijn moeder is nihil. We hebben zijn geboortedag gezet op 18 september 2016.

Abigail

Recente foto

Levensloop

Maart 2017

Op 31 oktober werden we gebeld door de politie om te helpen in een schrijnend geval.
Een vrouw die duidelijk een psychisch probleem heeft leefde met haar baby in het moeras; haar ‘huis’ was door een hevige regen in het water komen te staan, waardoor de baby in het water lag en alles doorweekt was.
Mensen die haar zo een lange tijd hadden zien leven grepen toen in en belden de politie.
Uit een gesprek met de moeder kwam dat dit haar 8ste kindje was, maar er was geen ander kind. Sommigen waren overleden zei ze, en anderen had ze omgebracht.
Dit kind was op dit moment voor haar belangrijk, zo zelfs dat ze hem met koning aansprak.
De baby, ongeveer anderhalve maand oud, had duidelijk een goed thuis nodig zodat de moeder kon worden opgenomen.
Rick, zo noemden wij hem, is nu bij ons en de kans dat hij ooit terug kan naar zijn moeder is nihil. We hebben zijn geboortedag gezet op 18 september 2016.